logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

Spotkanie informacyjne dotyczące strategicznych programów badawczych.

W dniach 2-3 grudnia 2010 r na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące strategicznych programów badawczych.

W ramach spotkania przedstawiono dokonania interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty :

 • ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU, Koordynator projektu: prof. dr hab. Andrzej Okruszek – projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (nr umowy UDA- POIG 01.01.02-10-123/09-00) 
 • BIODEGRADOWALNE WYROBY WŁÓKNISTE Koordynator projektu: prof. dr hab. Izabella Krucińska – projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.3.1. Projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (nr umowy UDA- POIG. 01.03.01-00-007/08-00) 
  TECHNOLOGIA OTRZYMYWANIA BIODEGRADOWALNYCH POLIESTRÓW Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW ODNAWIALNYCH, Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Słomkowski – projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (nr umowy UDA- POIG.01.01.02-10-025/09-00)
 • BIODEGRADOWALNE WŁÓKNINY DLA ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE, ROLNICTWIE I TECHNICE, Kierownik projektu: dr inż. Danuta Ciechańska – projekt badawczy zamawiany (Numer umowy: PBZ-MNiSW-01/II/2007)
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WŁÓKIENNICTWA. SZANSA DLA POLSKI, Koordynator projektu: dr inż. Danuta Ciechańska – projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (nr umowy UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00)

W pierwszym dniu spotkania odbyło się także spotkanie Paneli Dyskusyjnych:

 • Biodegradowalne wyroby włókniste zastosowaniach medycznych i higienicznych,
 • Biodegradowalne wyroby włókniste w zastosowaniach filtracyjnych,
 • Biodegradowalne wyroby włókniste w zastosowaniach rolniczych,
 • Biodegradowalne wyroby włókniste w technologiach kompozytowych.

 
Drugi dzień spotkania poświęcono w całości omówieniu realizacji Projektu Badawczego Zamawianego BIODEGRADOWALNE WŁÓKNINY DLA ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE, ROLNICTWIE I TECHNICE. Prezentacje realizatorów projektu dotyczyły: 

 • Nowych surowców polimerowych
 • Zastosowania włóknin w rolnictwie
 • Włókninowych materiałów filtracyjnych
 • Kompozytowych materiałów polimerowych
 • Włókninowych wyrobów medycznych
 • Nanowłókien z surowców odnawialnych
 • Aspektów biodegradacji 

 

W spotkaniu uczestniczyły Władze Uczelni w osobie Rektora PŁ prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego i Wydziału w osobie Dziekana prof. dr hab. inż. Ryszarda Koryckiego, pracownicy nauki z różnych jednostek naukowych oraz przedsiębiorcy z całej polski zainteresowani rezultatami omawianych projektów.


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl