logo PŁ
logo wydziału

Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów dla mgr inż. Iwony Nowak

Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”-finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu Państwa  w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W ramach tego projektu najlepsi doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą uzyskać: dodatkowe stypendia oraz udział w 2 wyjazdowych szkoleniach z zakresu transferu technologii, pozyskiwania środków na badania, tworzenia spółek spin off/spin out negocjacji i autoprezentacji.

Miło nam poinformować iż jedną z osób, które otrzymały stypendium jest doktorantka naszej Katedry mgr inż. Iwona Nowak, pisząca rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym pani Profesor Izabelli Krucińskiej

Serdecznie gratulujemy!!!

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl