logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Chrzanowski Michał, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, Rutkowski Jacek, Krucińska Izabella, Sztajnowski Sławomir, „rozdział 10: Technologia folii o przeznaczeniu rolniczym z kompozycji polimerowych PLA/PBS“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 150-166
 • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, „rozdział 5: Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą z roztworu na mokro“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 73-87

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Król Paulina, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Puchalski Michał, Szparaga Grzegorz, Boguń Maciej, Kadłubowski Sławomir , „Bioactive nanofibrous structures based on hyaluronic acid“, Advances in Polymer Technology. 2017; 1-12. DOI: 10.1002/adv.21851 Lista filadelfijska
 • Morawska-Chochół A., Domalik-Pyzik P., Menaszek E., Sterna J., Bielecki W., Boguń Maciej, J. Bonecka, J.Chłopek , „Biodegradable intramedullary nails reinforced with carbon and alginate fibers: in vitro and in vivo biocompatibility“, Journal Applied Biomataterials&Functional Materials, 2017, DOI: 10.5301/jabfm.5000370 Lista filadelfijska
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Szparaga Grzegorz, Chaberska A., Kolesińska B., Komisarczyk Agnieszka, Boguń Maciej, „Fabrication of Pure Electrospun Materials from Hyaluronic Acid“, Fibres&Textiles in Eastern Europe 2017, 25,3(123), 45-52 Lista filadelfijska
 • Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Brzezińska M., Rabiej S., Boguń Maciej, „Nanocomposite Precursor Polyacrylonitrile Fibers for Medical Applications“, Advances in Polymer Technology Vol 35, No. 2, 2016, 21542 Lista filadelfijska
 • Szuman Krzysztofa, Krucińska Izabella, Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, „PLA/PHA- Biodegradable Blends for Pneumothermic Fabrication of Nonwovens“, Autex Research Journal. ISSN (Online) 2300-0929, DOI: 10.1515/aut-2015-0047, March 2016 Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, Morawska-Chochół A., Chłopek J., Szaraniec B., Domalik-Pyzik P., Balacha E., Kucharski R., „Influence of the intramedullary nail preparation method on nail’s mechanical properties and degradation rate” Materials Science & Engineering C“, Materials for Biological Applications 51, (2015), 99-106.  ISSN 0928-4931; IF 3.088 (3.23),  30 p.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493115001630 Lista filadelfijska
 • Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Brzezińska M., Rabiej S., Boguń Maciej, „Nanocomposite Precursor Polyacrylonitrile Fibers for Medical Applications“, Advances in Polymer Technology – in press DOI:10.1002/adv.21542   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adv.21542/epdf    ISSN 0730-6679    IF 1.045 (1.215), 30 p. Lista filadelfijska
 • Szparaga Grzegorz, Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Król Paulina, Brzezińska M., Boguń Maciej, Fraczek-Szczypta A., Rabiej S,S.Blazewicz,, „The structure and properties of the carbon non-wovens modified with bioactive nanoceramics for medical applications“, Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications 51, (2015), 336-345.  ISSN 0928-4931     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493115002039    IF 3,088 (3,23),  30 p. Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, T.Mikołajczyk, S.Rabiej, „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, , Journal of Applied Polymer Science 131(9), (2014), art. nr 40223, s. 1-10, IF=1,64 (1,635) Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Chrzanowska Olga, Boguń Maciej, M.Kowalczuk, P.Dobrzyński, „Fabrication of PLGA/Hap and PLGA/PHB/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration“, Autex Research Journal 14(2), (2014), 95-110, IF=0.618   Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, A.Morawska-Chochół, P.Domalik-Pyzika, J.Chłopek, B.Szaraniec, J.Sterna, M.Rzewuska, R.Kucharski, P.Mielczarek, „Gentamicin release from biodegradable poly-L-lactide based composites for novel intramedullary nails”, Materials Science & Engineering C“, Materials for Biological Applications 45, (2014), 15-20 doi: 10.1016/j.msec.2014.08.059, IF=2.736 (3.076) Lista filadelfijska
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Skrzetuska Ewa, Boguń Maciej, Wojtasik, K., Sieradzka, M. and Rabiej, S., „Sodium Alginate Fibers Containing Nanosilver“, Advances in Polymer Technology, 30 JUL 2014 | DOI: 10.1002/adv.21450, IF=2.147 (1.841) Lista filadelfijska
 • Mikołajczyk T., Król Paulina, Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Szparaga Grzegorz, Rabiej S., „Biodegradable Fibrous Materials Based on Copolymers of Lactic Acid Obtained by Wet Spinning“, Fibres &Textiles in Eastern Europe 3(99), (2013), 36-41;  IF=0,801 Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Mikołajczyk T., Rabiej S., „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223,  IF=1,395 Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Mikołajczyk T., Rabiej S., „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223 Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Mikołajczyk T., Błażewicz Marta, Stodolak-Zych E., Menaszek Elżbieta, Ścisłowska-Czarnecka A., „Fibrous Polymeric Composites Based on Alginate Fibres and Fibres Made of Poly-ε-caprolactone and Dibutyryl Chitin for Use in Regenerative Medicine“, Molecules 18, (2013), 3118;Molecules 18, (2013), 3118; Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Rabiej S., Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „New Generation Butyric-Acetate Copolymer of Chitin (BOC) Fibres with Ceramic HAp and TCP Nanoadditives for the Manufacture of Fibrous Composite Materials“, Fibers and Polymers 14, (2013), 1107-1117;  IF=0,912

  Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Boguń Maciej, Chrzanowska Olga, Chrzanowski Michał, Król Paulina, „Research concerning fabrication of fibrous osteoconductive PLGA/HAp nanocomposite material using the method of electrospinning from polymer solution“, (2013) Autex Research Journal, 13 (3), pp. 57-66.     IF=0,405 Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Boguń Maciej, Chrzanowska Olga, Chrzanowski Michał, Król Paulina, „Research concerning fabrication of fibrous osteoconductive PLGA/HAp nanocomposite material using the method of electrospinning from polymer solution“, (2013) Autex Research Journal, 13 (3), pp. 57-66. Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „The Influence of Forming Conditions on the Properties of the Fibers Made of Citin Butyryl-Acetic Copolyester for Medical Applications“, Journal of Applied Polymer Science 2013, Volume 127, Issue 5, pages 3569–3577, 5 March 2013,  IF=1,395 Lista filadelfijska
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, Boguń Maciej, „Analysis of the Polish Market Potential for Innovative Medical Products Made of Alginate Fibres, with Special Reference to Alginate Wound Dressings“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 15-20 Lista filadelfijska
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Stodolak-Zych E., Prawdzik E., Boguń Maciej, Menaszek E., „Evaluation of cytocompatibility of PLGA and PLGA-Based nanocomposite biomaterials in osteoblast cultures“, opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 112, 2012, 2-5.
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „The influence of forming conditions on the properties of the fibers made of chitin butyryl-acetic copolyester for medical applications“, Journal Applied Polymer Science 2012 Lista filadelfijska
 • Mikołajczyk T., Rabiej S., Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Draczyński Zbigniew, „Nanocomposite polyvinyl alcohol fibers for medical applications.“,   Journal of Applied Polymer Science Volume 120, Issue 2, 2011, Pages 1234-1244, IF=1.203      Lista filadelfijska

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Stodolak-Zych E., „Biocomatibility study of BOC polymer mesh enriched with HAp and TCP covered by PCL fibres“, 22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 116-117, 2012, 151, 7 pkt.
 • Boguń Maciej, Król Paulina, „Biodegradowalne materiały włókiennicze i polimery do zastosowań medycznych“, XXVIII Seminarium Polskich Kolorystów "Tendencje rozwojowe technologii wykańczalniczych tekstyliów - rok po ITM-ie 2011" Szczyrk, Polska, 26-29.09.2012 r
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibers and nanofibers for medical application“, Biomaterials In Medicine and Veterinary Medicine, Rytro/Polska, 13-16.10.2011 (poster).
 • Brzezińska M., Król Paulina, Boguń Maciej, „Modified precursor polyacrylonitrile fibres for medical applications“,  22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials ) Nr 116-117, 2012, 100

Patenty:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl