logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

  • Chrzanowski Michał, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, Rutkowski Jacek, Krucińska Izabella, Sztajnowski Sławomir, „rozdział 10: Technologia folii o przeznaczeniu rolniczym z kompozycji polimerowych PLA/PBS“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 150-166
  • Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Chrzanowski Michał, Wrzosek Henryk, Krucińska Izabella, „rozdział 13: Wybarwialność włókien PLA w aspekcie ich budowy wyjściowej oraz jej zmian pod wpływem wstępnej obróbki termicznej“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 199-216
  • Krucińska Izabella, Biela T., Kowalczuk M., Puchalski Michał, „rozdział 2: Charakterystyka surowców biodegradowalnych stosowanych w projekcie“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7,str. 16-27
  • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, „rozdział 5: Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą z roztworu na mokro“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 73-87

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

  • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibers and nanofibers for medical application“, Biomaterials In Medicine and Veterinary Medicine, Rytro/Polska, 13-16.10.2011 (poster).
  • Lichocik M., Krucińska Izabella, Ciechańska D., Puchalski Michał, Sulak K., „Zmiany strukturalne poli (bursztynianu butylenu adypinianu) pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.
  • Puchalski Michał, Biela T., Krucińska Izabella, „Zmiany strukturalne polilaktydu pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.  
  • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Lipp-Symonowicz Barbara, „S171-A-85. Technika WAXS w analizie zmian struktury nadcząsteczkowej włókien poliamidu 6 w warunkach silnego nasłonecznienia“, W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Wrocław, 24-26 czerwca 2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1] 2010, 78 s. ; 25 cm


Patenty:

Inne:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl