logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

  • Lipp-Symonowicz Barbara, Skrzetuska Ewa, „Nanomateriały w zastosowaniu do tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, Vol. 7, s. 35-37, ISSN 17318645
  • Klepacz H., Skrzetuska Ewa, „O zjawisku ubóstwa w Polsce w latach 2003-2006“, Zeszyty Naukowe Ekonomia, Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  2008 rok, nr 2, s. 70-88, ISSN 1897-73-08

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

Patenty:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl