logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Dla przedsiębiorstw > Klaster >

Klaster

Pod koniec kwietnia (28.04.2008 r.) została podpisana w Łodzi umowa Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego. Jego powstanie zainicjowało pięć organizacji: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Izba Bawełny, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan oraz Politechnika Łódzka.

Przewodniczącym Klastra jest Prezes Firmy Hexeline Tadeusz Zawadzki.
Koordynatorem Naukowym Klastra jest Politechnika Łódzka reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Izabellę Krucińską.

Pierwsze spotkanie organizacyjno-wyborcze Klastra odbyło się 8. maja w Rektoracie Politechniki Łódzkiej w sali Senatu. Na spotkaniu zaprezentowane zostały cele powołania Klastra oraz wybrane zostały jego władze.
Inicjatorzy Klastra dostrzegają pilną konieczność rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz możliwość stworzenia lepszych warunków do współdziałania nauki i przemysłu w regionie łódzkim. Swoje cele będą realizować m.in. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach dla firm włókienniczo-odzieżowych.

Do najważniejszych zadań Klastra w najbliższym czasie, należy stworzenie platformy współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego potencjału w przemyśle włókienniczo-odzieżowym, uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych, instytucjach okołobiznesowych oraz władzach lokalnych i regionalnych. Inicjatorzy planują także odbudowę wizerunku przemysłu włókienniczo-odzieżowego jako przemysłu nowoczesnego "z przyszłością" oraz prowadzenie wspólnych działania promocyjnych w tym kierunku.

Celem Klastra jest integracja i doskonalenie współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi, władzami regionalnymi i przedsiębiorcami, działającymi w obszarze przemysłu włókienniczo-odzieżowego na rzecz rozwoju innowacyjności i realizacji wspólnych celów obejmujących w szczególności:

 • tworzenie warunków dla rozwoju edukacji zawodowej i kształcenia kadr dla przemysłu włókienniczo-odzieżowego oraz rozbudowa sieci współpracy podmiotów zainteresowanych szkoleniem kadr na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 • odbudowanie w społeczeństwie wizerunku przemysłu włókienniczo-odzieżowego jako przemysłu nowoczesnego, "z przyszłością" oraz wspólne działania promocyjne
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii w przemyśle włókienniczo-dzieżowym oraz podejmowanie działań, których celem jest transfer technologii oraz inne działania, dla pobudzenia badań, innowacji i przedsiębiorczości
 • współpracę w zakresie inwestowania i rozwoju produkcji włókienniczo-dzieżowej

  Realizacja i finansowanie zadań stojących przed Klastrem odbywać się będzie w szczególności poprzez:
 • wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. Programów Operacyjnych 2007/2013
 • wykorzystanie innych środków celowych, w tym także środków własnych firm i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów lub zainteresowanych współfinansowaniem projektów.
  Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
  ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl