logo PŁ
logo wydziału

Nagrody i dyplomy na XXII Giełdzie Wynalazków

W dniach 17 – 18 lutego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów już po raz 22 zorganizowało „XXII Giełdę Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2014 roku. XXII „Giełda Wynalazków” zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Polskiego Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Naczelnej Organizacji Technicznej

Podczas tegorocznej ceremonii otwarcia uhonorowani zostali pracownicy naszej Katedry, którzy odebrali dyplomy za projekty:

  • Sposób wytwarzania kompozytowych wysokoporowatych włókien z dibutytylochityny
  • Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby uczestników końcowych
     

Serdecznie gratulujemy!!


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl