logo PŁ
logo wydziału

Publikacje 2015

I. Andrzejczak, B. Gładkiewicz, W. Stańdo, K. Wojtasik, M. Michalak, Właściwości użytkowe wyrobów dekoracyjnych zawierających włókna Ramia / The Utility Properties Of Decorative Materials With Ramie Fibres, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 12, 172-175, 2015. http://www.uspv.lt/204-205_contents_index_StudVilA_vol12.pdf   ISSN 1648-7915

 

V. Bazhenov, M. Wysokowski, I. Petrenko, D. Stawski, P. Sapozhnikov, R. Born, A. Stelling, S. Kaiser, T. Jesionowski: Preparation of monolithic silica–chitin composite under extreme biomimetic conditions – International Journal of Biological Macromolecules 76, 33-38 (2015) ISSN  0141-8130,   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015000811IF 2.858 (3.016), 25 p.

A

Brzezińska Magdalena,Szparaga Grzegorz, “The Effect Of Sodium Alginate Concentration On The Rheological Parameters Of Spinning Solutions” Citation Information: Autex Research Journal. Volume 15, Issue 2, Pages 123–126, ISSN (Online) 2300-0929, DOI: 10.2478/aut-2014-0044, 26 June 2015 (ISSN 1470-9589)   IF 0.22,   20 p.

A

Faryś Przemysław Krystian: Odzież naruszająca prawa własności intelektualnej - problematyka obrotu na polskim rynku oraz jej jakość wykonania i wartość użytkowa. Cz.2. Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 2015, rocznik R.69, nr 1, s.34-37, ISSN: 1731-8645 (DOM, -) 5,00/ 5,00 p. DOI.: 10.15199/60.2015.1.5    
http://sigma-not.pl/publikacja-89287-2015-1.html    5 p.

B

Faryś Przemysław Krystian: Wzornictwo damskich ubiorów z przełomu XIX i XX wieku. Kunszt i precyzja wykonania dekoracji widziane w powiększeniu. Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 2015, rocznik R. 69, nr 2, s. 42-44, ISSN: 1731-8645 (DOM, -) 5,00/ 5,00 p. DOI: 10.15199/60.2015.2.4http://sigma-not.pl/publikacja-89716-2015-2.html         5 p.

B

Felczak M, De Mey G, Więcek B, Michalak M. Lateral and Perpendicular Thermal Conductivity Measurement on Textile Double Layers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 61-65. DOI:10.5604/12303666.1152728. ISSN 1230-3666          IF0.667 (0.802), 20 p.https://biblio.ugent.be/publication/6905180/file/6905187.pdf

A

Fraczek-Szczypta A., Rabiej S., Szparaga G., Pabjanczyk-Wlazlo E., Krol P., M.Brzezinska, S.Blazewicz, M.Bogun: „The structure and properties of the carbon non-wovens modified with bioactive nanoceramics for medical applications” Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications 51, (2015), 336-345. ISSN 0928-4931 IF 3.088 (3.23),   30 p. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493115002039

A

Gliścińska E. “Solvent vapour-sensitive activated carbon submicrofibres based on electrospun polyacrylonitrile fibre mat”, Fibres and Textiles in Eastern Europe, DOI: 10.5604/12303666.1152737, Vol. 23, No. 4(112)2015, 96-102. ISSN 1230-3666http://www.fibtex.lodz.pl/article1461.html  F0.667 (0.802), 20 p.

A

Beata Gutarowska, Dawid Stawski, Justyna Skóra, Lucyna Herczyńska, Katarzyna Pielech-Przybylska, Stefan Połowiński, Izabella Krucińska.PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces. Textile Research Journal2015 Vol.85, nr 10 s.1083-1094     ISSN 0040-5175http://trj.sagepub.com/content/early/2014/11/27/0040517514559581.full.pdf+html   IF 1.599 (1.926), 40 p.

A

Koszewska Małgorzata, Life cycle assessment and the environmental and social labels in the textile and clothing industry. In: MUTHU, SUBRAMANIAN & SENTHILKANNAN (eds.) tytuł książki: Handbook of Life Cycle Assessment (LCA) of Textiles and Clothing. 1 ed.: Woodhead Publishing (Wydawca). Strony: 325-344, ISBN: 978-0-08-100169-1, arkuszy wydawniczych (wyliczyłam 400/16=25): 25,   arkusze wydawnicze: 1,2

 

Krucińska I., Gliścińska E., Michalak M., Ciechańska D., Kazimierczak J., Bloda A.,  “Sound-absorbing green composites based on cellulose ultra-short/ultra-fine fibers”, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517514553873, Vol. 85(6)2015, 646-657.   ISSN 0040-5175      http://trj.sagepub.com/content/85/6/646.full.pdf+html   IF 1.599 (1.926), 40 p.

A

Krucińska I., Gliścińska E., Michalak M., “Efficient utilization of biomass to produce sound-absorbing composites”, 2nd International Conference on Natural Fibers, 27-29 April 2015, Azores, Portugalia, oral presentation ID 75, session 8 Greencomposites, abstract str. 78-79 w Book of Abstracts edited by R. Fangueiro, ISBN 978-989-98468-5-2 i full paper na nośniku elektronicznym PROCEEDINGS ISBN: 978-989-98468-4-5 str. 1-9.
http://www.icnf2015.fibrenamics.com/assets/uploaded/files/ICNF2015%20-%20FINAL%20PROGRAM.pdf

 

Michalak M. and Krucińska I. „A smart fabric with increased insulating properties”, Textile Research Journal, 2015, DOI: 10.1177/0040517515581585.   ISSN 0040-5175  http://trj.sagepub.com/content/early/2015/0/30/0040517515581585.abstract  IF 1.599 (1.926)40 p.

A

Morawska-Chochół A., Chłopek J., Szaraniec B., Domalik-Pyzik P., Balacha E., Boguń M., Kucharski R.: “Influence of the intramedullary nail preparation method on nail’s mechanical properties and degradation rate” Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications 51, (2015), 99-106. ISSN 0928-4931                                   IF 3.088 (3.23), 30 p.   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493115001630

A

Joanna Pagacz, Michał Chrzanowski, Izabella Krucińska, Krzysztof Pielichowski, Thermal aging and accelerated weathering of PVC/MMT nanocomposites: Structural and morphological studies, Journal of Applied Polymer Science 2015, DOI: 10.1002/APP.42090. ISSN 0021-8995 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.42090/epdf         IF 1.768 (1.662), 25 p.

A

K. Pietrucha.“Physicochemical properties of 3D collagen-CS scaffolds for potential use in neural tissue engineering”.International Journal of Biological Macromolecules, 2015, 80, 732-739. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.07.005   ISSN: 0141-8130 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015004663  IF=2.858 (3.016)25 p.

A

K. Pietrucha,M. Safandowska. “Dialdehyde cellulose-crosslinked collagen and its physicochemical properties". Process Biochemistry 2015,    ISSN: 1359-5113   IF=2.516 (2.909) 30 p.

A

K. Pietrucha. “Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffolds for neural tissue engineering”. International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), 2015, 45, 349-352. DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87   ISBN: 978-3-319-11128-5 ISSN: 1680-0737    

 

K. Pietrucha, J. Szymański, J. Drobnik. “The behawior of embrionic cells within the 3D micro-structured scaffolds”. International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), 2015, 45, 549-552. DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_137    6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological EngineeringIFMBE Proceedings   ISBN: 978-3-319-11128-5   ISSN: 1680-0737        

 

J. Pruszyńska, B. Pąperski, P. Piątek, M. Puchalski, M. Koszewska, Physiological comfort properties of the bed linen, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 12, 176-178, 2015. http://www.uspv.l/204-205_contents_index_StudVilA_vol12.pdf      

 

Michał Puchalski, Konrad Sulak, Michał Chrzanowski, Sławomir Sztajnowski and Izabella Krucinńska, Effect of processing variables on the thermal and physical properties of poly(L-lactide) spun bond fabrics, Textile Research Journal 2015, Vol. 85(5) 535–547 ! The Author(s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav ISSN 0040-5175DOI: 10.1177/0040517514547215 trj.sagepub.com    IF 1.599 (1.926), 40 p. http://trj.sagepub.com/content/85/5/535.full.pdf+html

A

M. Rogala, I. Wlasny, P. Dabrowski, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozlowski, L. Lipinska, J. Jagiello, M. Aksienionek, W. Strupinski, A. Krajewska, Z. Sieradzki, I. Krucinska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, and Z. Klusek, Graphene oxide overprints for flexible and transparent electronics, Applied Physics Letters 106, 041901 (2015); doi: 10.1063/1.4906593, View online: http://dx.doi.org/10.1063/1.4906593 ISSN 0003-6951      IF 3.302 (3.569),   40 p.

A

Rwawiire S., Tomkova B., Gliścińska E., Krucińska I., Michalak M., Militky J., Jabbar A., „Investigation of sound absorption properties of bark cloth nonwoven fabric and composites”, AUTEX Research Journal, DOI: 10.1515/aut-2015-0010, Vol. 15, nr 3 2015.   ISSN 1470-9589     http://www.degruyter.com/view/j/aut.2015.15.issue-3/aut-2015-0010/aut-2015-0010.xml IF 0.22   20 p.

A

G.Szparaga, P.Król, M.Brzezińska, S.Rabiej, M.Boguń: “Nanocomposite Precursor Polyacrylonitrile Fibers for Medical Applications”, Advances in Polymer Technology – in press DOI:10.1002/adv.21542   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adv.21542/epdf  ISSN 0730-6679  IF 1.045 (1.215),   30 p.

A

Tszydel M., Zabłotni A., Wojciechowska D., Michalak M., Krucińska I., Szustakiewicz K., Maj M., Jaruszewska A., J. „Research on possible medical use of silk produced by caddisfly larvae of Hydropsyche angustipennis (Trichoptera, Insecta)”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (Impact Factor: 3.05). 02/2015; 45C. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2015.02.003, p. 142-153. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616115000363
ISSN 1751-6161    IF 3.417 (3.478), 35 p.

A

D. Wierzbowska, M. Agier, M. Heitzman, J. Kędziak, M. Puchalski, A. Komisarczyk, The sensory comfort properties of the bedlinen, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 12, 168-171, 2015   http://www.uspv.lt/204-205_contents_index_StudVilA_vol12.pdf   ISSN 1648-7915

 

K. Wojtasik, M. Michalak, Właściwości barierowe materiałów zasłonowych / The barrier properties of cur-tain materials, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 12, 179-180, 2015   http://www.uspv.lt/204-205_contents_index_StudVilA_vol12.pdf

 

Marcin Wysokowski, Katarzyna Materna, Juliane Walter, Iaroslav Petrenko, Allison L. Stelling, Vasilii V. Bazhenov, Łukasz Klapiszewski, Tomasz Szatkowski, Olga Lewandowska, Dawid Stawski, Serguei L. Molodtsov, Hieronim Maciejewski, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski: Solvothermal synthesis of hydrophobic chitin–polyhedral oligomericsilsesquioxane (POSS) nanocomposites - International Journal of Biological Macromolecules 78, 224-229 (2015),ISSN 0141-8130     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002524   IF 2.858 (3.016),   25 p.

A

M. Wysokowski, I. Petrenko, M. Motylenko, E. Langer, V. Bazhenov, R. Galli, A. Stelling, Z. Kljajić, T. Szatkowski, V. Kutsova, D. Stawski, T. Jesionowski: Renewable chitin from marine sponge as a thermostable biological template for hydrothermal synthesis of hematite nanospheres using principles of extreme biomimetics – Bioinspired Materials 1, 12-22 (2015)    http://www.degruyter.com/view/j/bima.2014.1.issue-1/bima-2015-0001/bima-2015-0001.xml

 

M. Wysokowski, I. Petrenko, A. Stelling, D. Stawski, T. Jesionowski, H. Ehrlich: Poriferan Chitin as a Versatile Template for Extreme Biomimetics – Polymers 7, 235-265 (2015)
file:///C:/Users/Dawid%20Stawski/Downloads/polymers-07-00235%20(2).pdf ISSN 2073-4360   IF 3.681 (3.904), 35 p.                                                                                                            

A

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl