logo PŁ
logo wydziału

Osiągnięcia i nagrody

Efektem prac prowadzonych w Katedrze Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej są publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wielokrotnie wpisanych na listę filadelfijską, prezentacje na konferencjach a także patenty i zgłoszenia patentowe.

Prace badawcze prowadzone w Katedrze uzyskały uznanie w kraju i za granicą, i były wyróżnione między innymi:

 • Złotym medalem na „Światowej Wystawie Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels-Eureka 2000" w Brukseli
 • srebrnym medalemII Międzynarodowej Wystawy wynalazków "Innowacje" w Gdańsku”-2000 r,
 • Nagrodą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (WIPO) dla prof. Izabelli Krucińskiej za opracowaną technologię materiałów elektretowych,
 • The Belgian and Internationale Trade Fair for Technological Innovation EUREKA – Bruksela, International Warsaw Invention Show IWIS 2007 – Warszawa.
 • Złotym medalem na The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation – Bruksela 2008
 • Srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008 – Warszawa 2008yróżnienie „Łódzkie EUREKA 2008
 • Dyplomem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego  - Warszawa 2009
 • Nagrodą I stopnia na Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy – Warszawa 2009
 • Certyfikatem WE nr WE/S/1219/2008 Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania 
 • Złotym medalem Brussels EUREKA 2012
 • Medalem za wysoki poziom naukowy i techniczny wynalazku przyznanym przez Ministerstwo Edukacji, Badań, młodzieży i Sportu w Rumunii

Doświadczenie pracowników naukowych Katedry znajduje również swoje odzwierciedlenie w liczbie realizowanych projektów naukowych.

W ostatnich latach w Katedrze realizowano siedem projektów badawczych o charakterze międzynarodowym w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej uzupełnianych o projekty specjalne SPUB oraz projekty badawcze, celowe, promotorskie oraz projekty: rozwojowe, zamawiany i inwestycyjne. dla Przemysłu Lekkiego na lata 2000 – 2005. Projekty te są realizowane we współpracy z liczącymi się ośrodkami naukowo – badawczymi w kraju i za granicą.

Zobacz wszystkie aktualnie realizowane projekty...

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl