logo PŁ
logo wydziału

Wojciech Szmelter

Prof. dr hab. inż. Wojciech Szmelter

Urodził się w 1924 roku w Bydgoszczy. Studia rozpoczął na Politechnice Łódzkiej w 1946 roku i ukończył je w 1952 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera włókiennika. W 1961 roku uzyskał stopień doktora a w 1969 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1985 roku. Pracę na Politechnice Łódzkiej rozpoczął w 1949 roku na Wydziale Włókienniczym w Katedrze Surowców Włókienniczych Naturalnych i Metrologii. W latach 1979-1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa a w latach 1984-1990 był prodziekanem Wydziału Włókienniczego. Jego działalność naukowa obejmuje problematykę z zakresu metrologii włókienniczej. Prace badawcze koncentrują się na technikach pomiarowych stosowanych we włókiennictwie oraz badaniach włókienniczej aparatury mierniczej. Szczególne zainteresowania stanowiły zagadnienia wilgotności ciał włókienniczych oraz cechy mechaniczne przędz. Pod jego kierunkiem wykonano około 40 aparatów pomiarowych. Działał w Komitecie Metrologii PAN, jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa oraz trzech rad COBR. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Włókienników Polskich i Wojewódzkiej Rady NOT w Łodzi. Uzyskał m.in. odznaczenia: Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy.

   
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl