logo PŁ
logo wydziału

Michał Puchalski

dr hab., prof. uczelni Michał Puchalski

 
e-mail: michal.puchalski@p.lodz.pl
telefon: +48 42 631 33 22
nr pokoju: 141
Ogłoszenia
Publikacje
Powrót...

Zainteresowania naukowo badawcze

 

  • metody i techniki badań materiałów (SEM/EDS, STM, AFM, XPS, XRD) 
  • nanotechnologia i nanomateriały
  • biodegradowalne polimery/materiały
  • analiza zmian strukturalnych polimerów w procesie przetwórczym

 

Zakres obowiązków

1. Opiekun Pracowni:

2. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego ECOresearch
3. Pełnomocnik Dziekana WTMiWT ds współpracy ze szkołami
4. Sekretarz Rady Kierunku Inżynieria Materiałowa
5. Skarbnik Łódzkiego Oddz. Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 

 

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

w roku akademickim 2015/16:

Materiałoznawstwo komunikacji wizualnej (Wzornictwo) 

Podstawy metrologii (Kolegium Towaroznawstwa) 

Zaawansowane metody badań materiałów (Inżynieria Materiałowa)

Laboratoria:

Grafika inżynierska (Kolegium Towaroznawstwa)

Materiałoznawstwo komunikacji wizualnej (Wzornictwo) 

Tekstronika (Inżynieria Biomedyczna)

Zaawansowane metody badań materiałów (Inżynieria Materiałowa)

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl