logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „A new method of evaluation of thermal parameters for textile materials“,  9th International Conference on Quantitativr InfraRed Thermography, materiały pokonferencyjne, Edited by Bogusław Więcek, Polska, Kraków, 02-05 Lipiec, 2008 rok, s. 427-431, ISBN 978-83-908655-1-5
 • Błasińska Anna, Drobnik J., „Accelerated Wound Repair by of Di-0-butyrylchitin, the Polymer for New Nonwovens Dressing Material“, Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, Bio-Degradable Polymers from Renewable  Resources materiały pokonferencyjne w formie monografii Wiedeń, 18-21 Listopad 2007 rok, Editors: Andrzej J. Nadolny,n Wiedeń 2008 rok s. 48, ISBN 978-3-9502472-2-0
 • Durasevic V., Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Dyeing Behaviour of Differently Degummed Silk Fibres“, In: Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing&Desing Conference, DUBROVNIK, CROATIA, Editor: Zvonko Dragcevic, ISBN 978-953-71-0-26-6 (2008)
 • Kułak A., Lipp-Symonowicz Barbara, „Modification of Fibres and Textiles in Aspect of Skin Irritation Prophylaxis“, Book of Proceedings of the 4th INternational Textile, Clothing&Desing Conference 05-08 Październik 2008 Zagrzeb Chorwacja, materiały pokonferencyjne w formie monografii , Edytor Zvonko Dragcevic, Zagrzeb Chorwacja, 2008 rok, s. 100-105, ISBN 978-953-71-0-26-6
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, materiały pokonferencyjne, Editor Edward Sędek Telecommunications Research Institute SA, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Prof. dr hab Wysokińska Zofia, „Innowacje w sektorze tekstylno-odzieżowym na rynku europejskim“, Monografie Politechniki Łódzkiej; Łódź 2008; stron 176, ISBN 978-83-7283-248-1
 • Łaszkiewicz B., dr hab. Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, „Rynek włókien celulozowych i właściwościach specjalnych w Polsce i na świecie. Analiza marketingowa“, Łódź, 2008; stron 113; ISBN 83-917012-2-0

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Błasińska Anna, Drobnik J., „Effects of Non-woven of Di-0-bytyrylchitin and Related Polymers on the Process of Wound“, Biomacromelecules , 2008, Vol. IX, str. 776-782 Lista filadelfijska
 • Rutkowski Jacek, „Examination of physical-mechanical parameters of carded and combed yarns produced from biological cotton“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Volume 16, No. 2. Lista filadelfijska
 • Przybył Krystyna, „Influence of change in Yarn Twist on the Dynamics of Yarn Motion During Spinning on Ring Spinning Machine“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008 Vol.16 No 2 s.23-26 Lista filadelfijska
 • Cyniak D., Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Influence of the Thermal Stabilization Process on Quality Parameters of Cotton-Type Yarns“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Nr 5(66), pp., rys. 8, poz. Lit.11. Lista filadelfijska
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Magnetic, structural and thermal properties of Finemet® doped with Ge“, Acta Physicae Superficierum vol. X (2008)
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Wrzosek Henryk, „Manufacturing Possibilities of Silk Paper for Antique Fabric Conservation“, Fibres &Textiles in Eastern Europe Vol. 16, 114-116 (2008)
 • Jackowska-Strumillo L., Cyniak D., Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Neural Model of the Spinning Process Dedicated to Predicting Properties of Cotton-Polyester Blended Yarns on the Basis of the Characteristics of Feeding Streams“, Fibres & Textilesin Eastern Europe, 2008, Nr 1 (66) Vol 16, pp.28-36, rys. 16, tab.2, poz. Lit.19. Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „The Ability to Buil a Brand in the Single European Market for the Polish Sportswear Sector“,  Fibres and Textiles in Eastern Europe, April/June 2008, Vol.16, No. 2(67), s. 7-10, ISNN 1230-3666     Lista filadelfijska
 • Gocławski J., Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Measurement of Wetting Angle by Applying an ADSA Model of Sessile Drop on Selected Textile Surfaces“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2008 rok, Vol. 16, nr 2(67), s. 84-88 Lista filadelfijska
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „Thermal parameters of materials evaluated using new termography method“, Fibres &Textiles in Eastern Europe vol. 16, no 4 (69)2008, s. 72-77 Lista filadelfijska

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopinonych polimerów oraz związków nieorganicznych“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(5), s. 51-52, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopinonych polimerów oraz związków nieorganicznych“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(6), s. 37-40, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie z roztworu polimeru“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(2), s. 62-65, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie z roztworu polimeru“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(3), s. 49-52, ISSN 17318645
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Skrzetuska Ewa, „Nanomateriały w zastosowaniu do tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, Vol. 7, s. 35-37, ISSN 17318645
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Nowe możliwości zastosowania enzymów proteolitycznych w obróbce wyrobów z jedwabiu naturalnego“, Przegląd Włókienniczy nr 2, 51-54, (2008)
 • Klepacz H., Skrzetuska Ewa, „O zjawisku ubóstwa w Polsce w latach 2003-2006“, Zeszyty Naukowe Ekonomia, Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  2008 rok, nr 2, s. 70-88, ISSN 1897-73-08
 • Kotlińska A., „Problematyka uszkodzeń tekstyliów muzealnych oraz możliwości ich zapobiegania i renowacji“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 5
 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Projekt Clevertex“, Spektrum Nr 6/2008, s. 22 – 24, ISSN 1734-3836
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Strategia marki – analiza rynku odzieży sportowej na Jednolitym Rynku Europejskim“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1013, Włókiennictwo z. 64, Łódź 2008; s. 107-117, ISSN 0076-0331    
 • Bendkowska W., „Techniki laboratoryjne“, Przegląd Włókienniczy 2007 rok, Vol 61 (10), s. 31-35,
 • Perkowski J., Zajaczkowska-Kłoda J., Kuberski S., Wandelt P., Machnowski Waldemar, „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane materiały występujące w obiektach zabytkowych“, Biluetyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 18, nr 1-4, 50-57 (2007)
 • Bendkowska W., Bogdan A., Kopias K., Kłonowska M., „Zastosowanie manekina termicznego do oceny skuteczności chłodzenia kamizelek chłodzących z udziałem materiałów przemiany fazowej“, III Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego „Człowiek w ekstremalnych warunkach”, Warszawa 23-24 października 2008 rok

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Surma Beata, Tszydel M., Michalak Marina, „Caddis Larvae Natural Filaments“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, strony nienumerowane
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Bonfiglio A., „Coating Methods of Cylindrical Fibres Used in Electronics“, Nanotechnology and Smart  Textiles for Industry, Healthcare and Fashion, Londyn 19 marca 2008 rok, strony nienumerowane
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Corporations in textiles – clothing industry – positive and nagative effects of their activities worldwide“, Book of abstracts; Biella-Italy AUTEX 2008, ISBN 978-88-89280-49-2
 • Kotlińska A., Lipp-Symonowicz Barbara, „Enzymatic Treatment of Wool Fibre“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 1-4
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, „Functional Printing Pastes and Inks on the Basis of Carbon Nanotubes for Textile Printing“, materiały konferencyjne 8th „Autex” Conference 2008, Biella  Włochy 24-26 czerwiec 2008, strony nienumerowane
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, „Intelligent multi-reactive Textiles Integrating Nano-filler Based CPC-fibres“, 4th Global Plastic Electronics 2008, Berlin Niemcy, 27-29 październik 2008, materiały konferencyjne, strony nienumerowane
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Magnetic, structural and thermal properties of Finemet doped with Ge“, VII-th International Conference, ION 2008, Kazimierz Dolny (2008)
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Optimal use of brand strategy in order to build competitiveness of sportswear enterprises on single european market“,  8th Joint International Coference, CLOTECH’2008, Monograph, Łódź June, 12-13th, 2008, s. 262-267, ISBN 978-83-7283-265-8
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Plasma Method in Textiles“, Plasma Method in Textiles. STRUTEX – 2008, Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics. 15th international conference 1-3. XII. 2008, Liberec, Czech Republic s. 467-469, ISBN 978-80-7372-418-4

  Lista filadelfijska
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, „Role of the internet in matketing strategies of companies. Analysis of protective clothing and technical fabric markets“, 8th Joint International Coference, CLOTECH’2008, Monograph, Łódź June, 12-13th, 2008, s. 268-277, ISBN 978-83-7283-265-8
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, „Smart and Multifunctional Non-Woven Textile Processing by Electrospinning Technique“, Nonwovens Research Academy 2008 Edana, Chemnitz Niemcy, 9-10 października 2008 roku, strony nienumerowane
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Dudzińska S., Krucińska Izabella, Brazos R., „Split – Ring Embroidered Textile Design for Barriers Against Microwave Radiation“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, 26-27  listopad 2008, s.32.
 • Krucińska Izabella, „Technologies of Wearable Smart Textiles as the Main Goal of Proetex“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 5-7
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8
 • Bieniek A., Sztajnowski Sławomir, „The Influence of Durable UV Exposition on Polymaide Fibre Mechanical Properties in the Aspect of Their Morphological Structure Rebuilding“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 9-10
 • Babeł K., Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, „The Infulence of Silver Content and Biologically active Layer on the Changes of Porous Structure and Sorption Capacity of Carbon Dressing Material“, International Cinference on Carbon CARBON 2008, Nagano Japonia, 13-18 czerwca 2008 rok, strony nienumerowane
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „Thermal parameters of materials evaluated using new termography method“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, listopad 2008, s.47

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • dr inż. Czajkowski Tomasz, „Advantages and disadvantages of electronic commerce with respect to the textlile and clothing industry“, XI Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design 2008 (07.03.2008) K413/2008 s.5-8
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Badanie anteny tekstylnej w warunkach eksploatacyjnych“, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Polska, Wrocław 9-11 kwietnia 2008 rok,  s. 461-464
 • Krucińska Izabella, „dzież inteligentna i jej zastosowanie w ochronie zdrowia“, Nauka wobec wyzwań współczesnej techniki, 2008 rok
 • Surma Beata, Krucińska Izabella, „Kompozyty włókniste z nanorurkami węglowymi“, Konferencja Nauka wobec wyzwań wspólczesnej techniki – Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw” , Łódź, 22 stycznia 2008 rok
 • Skrzetuska Ewa, „Nanododatki a podłoża tekstylne“, Konferencja Nauka wobec wyzwań wspólczesnej techniki – Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw” , Łódź, 22 stycznia 2008 rok
 • dr inż. Konecki Włodzimierz, „Wpływ warunków klimatycznych na trwałość monofilamentów polipropylenowych“, XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Świnoujście 14-17 wzreśnia 2008 roku, ISBN 978-83-7457-053-4 (recenzowany)
 • Więcek T., Wasilewski A., dr inż. Konecki Włodzimierz, „Wyznaczanie współczynnika tłumienia drgań swobodnych włókien konstrukcyjnych“, I Krajowa Konferencja Nano-Mikromechaniki Krasiczyn 8-10 lipca  2008 rok, ISBN 978-83-7199-199-9 (recenzowany)
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl