logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Koszewska Małgorzata, „CSR communication through marketing strategy as one of the conditions of the effective influence of CSR on consumer behavior - the case of textile and clothing market“, w: Innovations in Clothes and Footwear, red. Pawłowa M., Frydrych I., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2010, ISBN 978-83-7351-377-8, s. 352-357

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Koszewska Małgorzata, „Aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze tekstyliów ochronnych“, W: Wybrane problemy Jakości Wyrobów Przemysłowych, red.: J. Żuchowski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-308-2, ISBN 978-83-7204934-6, s. 159-173
 • Koszewska Małgorzata, „Ekologiczne i etyczne znakowanie i jego rola w konsumenckiej ocenie wyrobów“, w: „Zarzadzanie Jakością Organizacji, red.: T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, ISBN 978-83-929209-4-6, s. 584-603
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości produktów“, w:Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, red.: R.I. Zalewski,
  R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9, ISBN 978-83-7204-930-8, s.113-126
 • Stawski Dawid, „Zaawansowana analiza powierzchni włókien polipropylenowych w płaskich wyrobach włókienniczych modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1060 rozprawy Naukowe z.388 Łódź 2010

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Michalak Marina, „Application of the Non-Contact Thermal Method for Estimation of the Thermal Parameters of Flat Materials“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010, 6, s.76-79, ISSN 1230-3666
 • Koszewska Małgorzata, „CSR standards as a significant factor differentiating textile and clothing goods“, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010, pages 14-19 Lista filadelfijska
 • Brzeziński S., Tracz A., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., „Effect of corona Discharge on the Morphology of Polyester Fiber Top Layer“, J.Appl.Pol.Sci. 116 (2010), 3659-3667 Lista filadelfijska
 • Wysokińska Zofia, „Market for Starch, Hemicellulose, Cellulose, Alginate, its Salts and Esters, and Natural Polymers, Including Chitin and Chitosan: Analysis Results“, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010, pages 7-13, lista filadelfijska Lista filadelfijska
 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Modificaion of a Polylactide Fibre Surface“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 18, 4(81) (2010), 87-91 Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Skoneczna Magdalena, Rambausek M., van Langenhove L., „Piezoelectric textiles: state of the Art“, Materials Technology 2010, Vol 25, No 2, 2010,93-100 Lista filadelfijska
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Wrzosek Henryk, Szymanowski H., Majchrzycka K., Brochocka A., „PLASMA MODIFICATION OF FILTER NONWOVENS USED FOR THE PROTECTION OF RESPIRATORY TRACTS“, Fibres &Textiles in Eastern Europe,Vol.18, nr 6, str. 94, 2010 Lista filadelfijska
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, „Preparation and characterization of the poly(2-hydroksyethyl methacrylate) – salicylic acid conjugate“, Polym.Bull 64 (2010), 459-469 Lista filadelfijska
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Różański A., Sovak P., Moneta M., „Structural and magnetic properties of Finemet™ doped with Ta“, Journal of Alloys and Compounds 491 495–498 (2010)  
 • Irzmańska E., Lipp-Symonowicz Barbara, Kujawa J., Irzmański R., „Textiles Preventing Skin Damage“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010 Pages 84–90, 2 (79) / 2010 Lista filadelfijska
 • Zimniewska M., Krucińska Izabella, „The effect of raw material composition of clothes on selected physiological parameters of human organism“, The Journal of The Textile Institute 2010, Vol 101 No 2, s.154-164, ISSN 0040-5000 Lista filadelfijska
 • Kardas I., Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, „The influence of enzymatic treatment on the surface modification of PET fibers“, Journal of Applied Polymer Science, Volume 119, Issue 6, pages 3117–3126, 15 March 2011 Article first published online: 24 SEP 2010 Lista filadelfijska

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego, stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych, na wybrane włókna naturalne“, Notes Konserwatorski nr 13, 71-88 (2010)
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. I.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 27 – 29.
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 23 – 26.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych“, Cz. I. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 2, 2010, s. 31 – 33.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 3, 2010, s. 25 – 27.
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Budowanie marki regionalnej „Włókiennicza Łódź” jako sposób promowania miasta i regionu“, Przegląd Włókienniczy 2/2010, s. 29-31
 • Czajkowski Tomasz, „Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Włókiennictwo, nr 66, Łódź 2010, ISSN 0076-0331, s. 5-22
 • Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Jakość przędz z włókien naturalnych stabilizowanych termicznie“, Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra 2010 nr 4 s. 37-41
 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej“, Przegląd Włókienniczy WOS, 2010 Nr 5, s. 29-32
 • Krysiak K., „promotor: Lipp-Symonowicz B.: Wpływ barwników na właściwości barierowe tekstyliów w odniesieniu do promieniowania UV“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2010, Nr 66 (1061), s. 23-52
 • Czajkowski Tomasz, „tytuł: „Handel elektroniczny – jego segmenty i modele biznesowe, oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach polskiego sektora tekstylno-odzieżowego”, XI. 2010.“, Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), XI. 2010.
 • Czajkowski Tomasz, „tytuł: „Innowacyjny strój strażaka z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych”,“, Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl),listopad 2010.
 • Tęsiorowski Ł., Gniotek K., Skoneczna Magdalena, „Urządzenie do polaryzacji kabli piezoelektrycznych“, ELEKTRONIKA 8/2010, s. 167-171
 • Wojciechowska Dorota, Włochowicz A., „Włókna bambusowe i kierunki ich zastosowań“, Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 7-8/2010, s. 29-33
 • Marczak E., Marczak P., „Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien PAN barwnikami zawiesinowymi“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 11, 2010, s. 27-31.

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Stawski Dawid, „Application of the layer-by-layer method for modification of different types of textiles“, W: 4 th Aachen-Dresden International Textile Conference, Drezden November 25-26, 2010 ,Programme [s 76]
 • Machnowski Waldemar, Bendkowska W., „Estimation of thermal protective properties of clothing assemblies with PCM“, 41th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, 27-29 May 2010, Book of Proceedings; ISBN 978-961-6045-79-7
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Funkcje marki w aspekcie ekonomiczno – prawnym w odniesieniu do rynku tekstylno – odzieżowym“, IX Międzynarodowa konferencja Naukowo – Techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Hydrophilic properties of polypropylene nonwovens after polyelectrolyte layers deposition“, W: 6th Central European Conference 2010 “Fibre-grade polymer, chemical fibres and special textiles, 13-14 September 2010, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstacts [31s]
 • Skoneczna Magdalena, Kostanek Krzysztof, Krucińska Izabella, „Implementacja czujnika piezoelektrycznego w struktury wyrobów tekstylnych celem monitorowania parametrów życiowych“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Industrial property rights with reference to clothing market“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – nienumerowane)
 • Koszewska Małgorzata, „Making consumption ecological - conclusions for textile and clothing industry“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – strony nienumerowane)
 • Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Łaszkiewicz B., „Market analysis of cellulose fibres with special properties“, ,materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, s.165
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Multi – nozzle laboratory stand for electrospinning process“, World Textile Conference. AUTEX 2010, Vilnius, 2010, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Alvarez J., Lipp-Symonowicz Barbara, „Ocena wielofunkcyjności tekstyliów w aspekcie aplikacji rozjaśniaczy optycznych“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 192-202
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Nowak M., „P 25. Scope for the Preparation of Dibutyrylchitin in the Form of Nano-particles“, Autex 2010 Wilno 2010, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Czajkowski Tomasz, „Porównanie wykorzystania pewnych aspektów handlu i biznesu elektronicznego w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym na tle wyników badań dla wszystkich sektorów gospodarki w UE“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010.
 • Draczyński Zbigniew, „Prepatation and some properties of TCP/aceto-butiric chitin copolyesters nanocomposities“, W: International Symposium on Biopolymerz ISBP 2010, October 3-7 2010, Universitet Stuttgart, Book of abstracts [115s]
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „Printing textiles with chemical sensor properties“, 3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE 10), s.86, 6-9.07.2010, Ouranoupolis, Greece
 • Krucińska Izabella, Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Zimniewska M., „Profil kształcenia w zakresie towaroznawstwa w Politechnice Łódzkiej“, I Międzynarodowa Konferencja "Produkt i Opakowanie – współczesne trendy", 21-22.10.2010, Łódź (tylko wygłoszony).
 • Wojciechowska Dorota, „Properties of bamboo fibres in case of their utilization as footwear elements“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 93-96
 • Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Przędze przeznaczone na techniczne wyroby włókiennicze“, Knitt Tech 2010. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Innowacyjne Techniki i Technologie w Dziewiarstwie. Rydzyna 2010, liczba stron: 10, materiały konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2
 • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „S77. Structural changes of polymeric blends with nanoadditives.“, W: VIII International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure – XIPS 2010. Wrocław, 8-10.XII.2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1], 337 s. ; 25 cm
 • Draczyński Zbigniew, „Synthesis and Properties of Chitin Acetate/Butyrate Copolymers“, W: Second International Conference on Natural Polymers ICNP 2010, Kottayam 2010 ,Materały zjazdowe [31s]
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Technological Parameters and Resistance of Kniited Yarn Electroconductives Stable Fibers“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 • Przybył Krystyna, „Technologocal Usabilityof Yarns - Innovations“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, (strony nienumerowane).
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The Electrical Properties of Staple Fibers and Yarns Destine for Flat Knitted Fabric“, [Dokument elektroniczny] TEX CI`10. 7th IMTERNATIONAL CONFERENCE TEXTILE SCIENCE 2010, Liberec, Czech Republik, 2010, 1 dysk optyczny (CD-ROM), Quality Control and Testing in Textile Branch p.2, ISBN: 978-80 7372-638-6
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „The printing of piezoresistive sensors on textiles with the use of carbon nanotubes“, Sensordevices 2010, Wenecja, 2010 (poster i prezentacja multimedialna)
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Wojciechowska Dorota, „Usability of fibrous materials as footwear elements in aspect of their selected utility, hygienic and barrier properties“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes,Polska, s. 90-93
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Kostanek Krzysztof, Kubsz Iwona, Strzembosz Wiktor, „WPŁYW OBRÓBKI ENZYMATYCZNEJ TKANIN ODZIEŻOWYCH NA TRANSPORT WILGOCI“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH 2010 „INNOVATIVE MATERIALS & TECHNOLOGIES IN MADE-UP TEXTILE ARTICLES AND FOOTWEAR”, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Komorowska M., „Wykorzystanie wyrobów dziewiarskich w sensoryce parametrów biomechanicznych człowieka“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Knitt Tech 2010na temat: „Innowacyjne Techniki
  i Technologie w dziewiarstwie“ 17.06-19.06.2010 Rydzyna, materiały konferencyjne ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Michalak Marina, Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Stalińska M., Wilamowska K., „„Etyczna i ekologiczna Manufaktura – dawniej i dziś”“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 55-62
 • Draczyński Zbigniew, Jantas Roman, „Free-radical addition of 2-hydroxy 1-ethanehtiol to multiacrylate“,
 • Stawski Dawid, „Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere“, Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere
 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, „Methacrylated sucrose as new crosslinker“, Materiały konferencyjne z XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design, 22 March 2010 , K-42, s. 7-8
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Method of Estimation of Electroconductive Parameters of Yarn“, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K-44 pp.1-2,

 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych“, materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [117s]
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, „Objective Evaluation of Sensory Comfort of Fabric after Enzymatic Treatment“, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K48/2010, pp.23-24
 • Krucińska Izabella, Skoneczna Magdalena, „Piezoelectric polymers used as a textile“, XIII Scientific Con-ference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2010,Łódź,2010, s. 9-12
 • Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, „Preliminary Studies for the Desing of Small-diameter Vascular Implants“, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych
  i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź 22.03.2010, K48/2010, s. 9-12.
 • Krucińska Izabella, Lipp-Symonowicz Barbara, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „Printing of the electroconductive transmission lines“, XIII Scientific Conference of Materials Technology and Textile Design Faculty, Łódź, 2010,K-48/2010 pp.1-4
 • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Lipp-Symonowicz Barbara, „S171-A-85. Technika WAXS w analizie zmian struktury nadcząsteczkowej włókien poliamidu 6 w warunkach silnego nasłonecznienia“, W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Wrocław, 24-26 czerwca 2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1] 2010, 78 s. ; 25 cm


 • Michalak Marina, Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Szałek A., Szałek B., Mastalerz P., Ociepa M., „Spuścizna po Ludwiku Geyerze – Biała Fabryka“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 121-128
 • Stawski Dawid, „Właściwości elektrostatyczne Tekstyliów modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, w: materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [216s]
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Wybrane metody instrumentalne przydatne w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych“, Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, Łódź, listopad 2010 r., Materiały konferencyjne; ISBN 978-83-7283-379-2

Patenty:

 • Kluka A., Jańczyk R., Lachowski J., Przybył Krystyna, „„Sposób komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej i urządzenie do komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej” P – 382 793, Biuletyn Urzędu Patentowego 15 uzupełnienie do 2009 r. nr 1(914)“,
 • Waszczak W., Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, „Patent na wynalazek Nr 204840 pt.: Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej płaskiego wyrobu włókienniczego“,
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Polska, nr P 392144, Sposób wielofunkcjonalnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek, Politechnika Łódzka, Polska“,
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391136. Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska.“, Wniesione 04.05.2010
 • Krucińska Izabella, Babeł K., Gliścińska Eulalia Magdalena, „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391138. Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska“, Wniesione 04.05.2010
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl