logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Pietrucha Krystyna, „Advances in collagen-based tissue engineering“,  Chapter in book Advances in Materials Science, volume 2: Natural Polymers, Biopolymers, Biomaterials, and Their Composites, Blends and IPNs. Editors: S. Thomas, N. Ninan, S. Mohan, E. Francis, Apple Academics Press. Inc. Canada  2012, pp. 213-229.
 • Stawski Dawid, „Chapter 16. Application of the Layer-by-layer Method for Textiles“, p. 507-518, in: Textiles, Uses and Production Methods, Editor: Ahmed El Nemr Nova, New York 2012
 • Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Giving Functional Properties to Fabrics Containing Polyester Fibres from Poly (Ethylene Terephthalate) with the Printing Method“, in the book"Polyester" edited by Hosam El-Din M. Saleh, ISBN 978-953-51-0770-5, InTech, September 9, 2012
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Kułak A., „IR Spectroscopy as a Possible Method of Analysing Fibre Structures and Their Changes Under Various Impacts“, in the book Infrared Radiation, edited by Vasyl Morozhenko, ISBN 978-953-51-00060-7, In Tech, February, 2012- rozdział 2 str 27
 • Połowiński Stefan, „Template Polymerization“, In: Matyjaszewski K and Möller M (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, vol. [4] 2012, pp. [833]-[854]. Amsterdam: Elsevier BV
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Use of the Spectrometric Technique FTIR-ATR to Examine the Polymers Surface“, pp.85-104Chapter 3 w “ Advanced Aspects of Spectroscopy” Ed. Muhammad Akhyar Farrukh, InTech 2012, ISBN 978-953-51-0715-6

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Czajkowski Tomasz, Szymański G., „Badanie polskich e-sklepów ad 2012”, rozdział w raporcie „eCommerce 2012“, Internet Standard, wrzesień 2012
 • Michalak Marina, „Badanie przewodności cieplnej materiałów włókienniczych“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1122, Łódź, 2012-134,
 • Błasińska Anna, „Biofunkcyjne materiały włókninowe z dibutyrylochityny“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Dobór odpowiednich narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego jako wyznacznik sukcesu rynkowego na przykładzie branży tekstylno – odzieżowej“, rozdział w Monografii Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych pod red. J. Żuchowskiego i R. Zielińskiego, Politechnika Radomska, 2012, s. 127

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Struszczyk Marcin, Gutowska A., Pałys B., Cichecka M., Kostanek Krzysztof, Wilbik-Hałgas B., Kowalski K., Kopias K., Krucińska Izabella, „Accelerated Ageing of the Implantable, Ultra-Light, Knitted Medical Devices Modified by Low-Temperature Plasma Treatment – Part 1. Effects on the Physical Behaviour“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 121-127.
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., Krucińska Izabella, Kowalczyk E., „Activated carbon/dibutyrylchitin (DBC) as fibrous antibacterial noncytotoxic wound dressing material“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, No. 2(91)2012, p. 84-90
 • Czajkowski Tomasz, Boguń Maciej, „Analysis of the Polish Market Potential for Innovative Medical Products Made of Alginate Fibres, with Special Reference to Alginate Wound Dressings“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 15-20
 • Wawro D., Stęplewski W., Dymel M., Sobczak S., Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Antibacterial Chitosan Fibres with Content of Silver Nanoparticles“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 24-31
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology for the manufacture of a temperature-sensitive non-woven fabrics composed of polymer blends PP/PCL loaded with multi-wall carbon nanotubes“, Journal of Applied Polymer Science, Vol 127 (2), pp. 869-878 2013, DOI: 10.1002/app.37834
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology in the manufacturing of a solvent vapor-sensitive, non-woven fabric composed of poly(lactic acid) loaded with multi-walled carbon nanotubes“, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517512460293, 2012
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Herczyńska Lucyna, Sarna E., Rabiej S., „Application of the Layer-by-Layer Deposition Method to Improve the Thermal Stability of Polypropylene Non-woven Fabric“, Journal of Applied Polymer Science – 123, 1340-1347 (2012), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.34616/abstract,
 • Jóźwicka J., Gzyra-Jagieła K., Struszczyk Marcin, Gutowska A., Ciechańska D., Krucińska Izabella, „Aspects of Chemical Characterisation of Leachables Profile from Ultra-Light Knitting Textiles for Uses as Medical Implants in Urogynaecology and General Surgery.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 128-134.  
 • Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, Majchrzycka K., Brochocka A., Sulak K., „Biodegradable Particle Filtering Half Masks for Respiratory Protection.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 77-83
 • Safandowska M., Pietrucha Krystyna, „Effect of fish collagen modification on its thermal and rheological properties“, International Journal of Biological Macromolecules (2012),
  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2012.10.026 5-Year Impact Factor: 2.661 Lista filadelfijska
 • Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, Sulak K., Wrzosek Henryk, Bilska Jadwiga, „Effects of the artificial weathering of biodegradable spun-bonded PLA nonwovens in respect of their use in agriculture“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, Nr 6B, (96), strony 89-95, 2012 Lista filadelfijska
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Gutowska A., Brycki B., Krucińska Izabella, „Electrospun polyacrylonitrile nanofibers modified by quaternary ammonium salts“, Journal of Applied Polymer Science, Article first published online: 17 JUL 2012 DOI: 10.1002/app.38210 Lista filadelfijska
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Stodolak-Zych E., Prawdzik E., Boguń Maciej, Menaszek E., „Evaluation of cytocompatibility of PLGA and PLGA-Based nanocomposite biomaterials in osteoblast cultures“, opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 112, 2012, 2-5.
 • Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Formation of Interpolymer Complexes on Polypropylene Textiles via Layer-by-Layer Modification as Revealed by FTIR Method“, Walailak Journal of Science and Technolgy 9, 165-171 (2012), http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/205, IF=0.077 Lista filadelfijska
 • Lichocik M., Owczarek M., Miros P., Guzińska K., Gutowska A., Ciechańska D., Krucińska Izabella, Siwek P., „Impact of PBSA (Bionolle) Biodegradation Products on the Soil Microbiological Structure.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 179-185. Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 5(94): 10-15 Lista filadelfijska
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Olejnik D., Krucińska Izabella, „Influence of the structure of nanofibre based composites on their strength properties“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, No. 3(92) 2012, p. 26-29 Lista filadelfijska
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Ciechańska D., Puchalski Michał, „Investigations into the Impact of the Processing Temperature on the Properties of Spun-Bonded Nonwovens Manufactured from PBSA“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 70-76. Lista filadelfijska
 • Połowiński Stefan, Jantas Roman, Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Nr 1(90) 20, 78-85 (2012), http://www.fibtex.lodz.pl/article647.html, IF=0.628, Lista filadelfijska
 • Gutarowska B., Rembisz D., Zduniak K., Skóra J., Szynkowska M., Gliścińska Eulalia Magdalena, Koziróg A., „Optimization and application of the misting method with silver nanoparticles for disinfection of the historical objects“, International Biodeterioration & Biodegradation, Volume 75, November 2012, 167-175, International Biodeterioration & Biodegradation Lista filadelfijska
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Herczyńska Lucyna, Stawski Dawid, „Poly(vinyl alkohol)-Salicylic Acid Conjugate: Synthesis and Characterization“, American Journal of Polymer Science 2(5), 79-84 (2012), http://www.sapub.org/journal/archive.aspx?journalid=1019
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Prototypes of Carbon Nanotube-Based Textile Sensors Manufactured by the Screen Printing Method“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 79-83 Lista filadelfijska
 • Koszewska Małgorzata, „Role of Consumers’ Input into the Development of Innovations. Innovative Trends in the Textile and Clothing Industry and the Needs of Polish Consumers“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 9-15 Lista filadelfijska
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, Krucińska Izabella, Bilska Jadwiga, „Textile Antenna for Personal Radio Communications System– Materials and Technology“, Fibres & Textiles in Eastern Europe Numer 6A (95) / 2012 , strony 129–133 Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „The influence of forming conditions on the properties of the fibers made of chitin butyryl-acetic copolyester for medical applications“, Journal Applied Polymer Science 2012 Lista filadelfijska
 • Czajkowski Tomasz, „The Influence of the European Union Funds on the Development of the Electronic Business Sector in Poland“, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 15, Number 2/2012, p. 119-137

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Koszewska Małgorzata, „Biodegradable fibrous products - the development prospects in the Polish market“, Quality Problems in Commodity Science. Polish Journal of Commodity Science, 3(23), Radom 2012, s. 58-68

 • Faryś Przemysław Krystian, „Ciucholandy widziane oczami klientów“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 4/2012, s 13-15, ISSN 1731-8645
 • Faryś Przemysław Krystian, „Osiemnastowieczna moda spod sukni – pikowane spódnice“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 2/2012, s 46-48, ISSN 1731-8645
 • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Rozwój mikroorganizmów na tekstyliach z włókien naturalnych po dezynfekcji metodą radiacyjną“, Ochrona przed korozją nr 9s/A/, 136-141 (2012)
 • Faryś Przemysław Krystian, „Stare tekstylia – reaktywacja jako nowy produkt. Na przykładzie osiemnasto-wiecznych tkanin odzieżowych“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 12/2012, s. 11-13, ISSN 1731-8645
 • Machnowski Waldemar, „Wpływ składu surowcowego i struktury włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz na ich właściwości palne“, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Nr 42, 141-156 (2011)
 • Koszewska Małgorzata, „Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na zachowania nabywcze na rynku tekstylno-odzieżowym“, Handel wewnętrzny tom III – Zachowania konsumenta- sposoby kształtowania i działalność instytucji chroniących jego prawa, Warszawa 2012, s. 98-108

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of Melt-blown Technology for Manufacturing the Sensor Non-woven Fabrics Composed of Polymers Loaded with Multi-wall Carbon Nanotubes“, The 4th International Conference “Smart Materials, Structures and Systems” CIMTEC 2012, - międzynarodowa konferencja Montecatini Terme, Włochy, 10-14 czerwiec 2012
 • Wojciechowska Dorota, Lipp-Symonowicz Barbara, „Commercial bamboo fibres – their structure and properties“, Book of Abstracts, Kathmandu Symposia on Advanced Materials KaSAM 2012, Kathmandu, Nepal, 09-12.05.2012.
 • Komisarczyk Agnieszka, Mazalewska Olga, Krucińska Izabella, Kowalczuk M., Dobrzyński P., „Composite nanofibers structures for bone regeneration“, Egemeditex, Izmir/Turcja, 17.05.2012, Book of Abstracts, ISBN: 978-975-483-953-1, str. 50-51(streszczenie oraz prezentacja)
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Electrospinning of L-lactide copolymer fibres conaining hydroxyapatite as ceramic nanoadditive“, Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Sulak K., Mik T., Mazalewska Olga, Puchalski Michał, „Influence of forming conditions of a spun-bonded from Bionolle polymer on their properties“, 7th Central European Conference on Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles (CEC) - międzynarodowa konferencja, Portorose, Słowenia, 15-17 wrzesień 2012
 • Sulak K., Lichocik M., Mik T., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Jarzębowski J., „Investigation in the manufacture of non-wovens from polylactide by spunbond method“, 7th Central European Conference on Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles (CEC) - międzynarodowa konferencja, Portorose, Słowenia, 15-17 wrzesień 2012
 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Layer-by-Layer deposition of polyelectrolyte nanolayers on poly(propylene) nonwoven fabrics“, XVII National Symposium open to International Participation POLYMERS 2012, Ribaritsa 2012
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Managing Intellectual Capital in the Companies- an Analysis Results of the Study for Textiles – Clothing Market“, Proceedings of the 4th European Conference of Intellectual Capital, Arcada University of Applied Sciences Helsinki,  Finland, 23-24 April 2012
 • Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Methods of Modofocation of PLA Fibres and Nonwovens“, 12th Autex Conference, Zadar 2012
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Krzyżanowski J., Łysiak I., Gutarowska B., Brycki B., „Modifications of nonwoven filtering materials by bioactive nanofibres“, G23 Filter Media II- nośnik elektroniczny, 11th World Filtration Congress & Exhibition, April 16-20, 2012, Graz, Austria, Kongres  międzynarodowy
 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Poly(ethylene imine) – Based Textile Nanocomposites Obtained by Layer-by-layer Deposition Technique“, Preparation and Properties -  Nanomaterials: Applications & Properties, Alushta 2012
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, „Polysacchride Fibres Containing Nano-Additives Formed with a Wet Spinning Solution Method“, 7th international conference on Nanostructured Polymers and Composites, April 24-27 2012, Praga, Czechy
 • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, „Rheological properties of spinning solutions of copolymer of L-lactide with glycolide in methylene chloride“, Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Small diameter vascular substitutes design using solvent free techniques“, Nonwoven Research Academy, Gothenburg/Szwecja, 19-20.04.2012, (poster).
 • Puchalski Michał, Sulak K., Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „The Investigations of Physical properties of PLA spun-bonded nonwovens ageing under different climatic condition“, Autex 2012 Book of Proceedings” Zadar, 2012. (ISBN 978-953-7105-47-1), The 12th World Textile Conference, Autex 2012 - międzynarodowa konferencja Zadar, Chorwacja 13 -15 czerwiec 2012
 • Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Thermal Textile Sensors Obtained with Digital Printing Technique on the Basis of Polypyrrole“, 12th World Textile Conference AUTEX, June 13th to 15th 2012, Zadar, Croatia.

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Stodolak-Zych E., „Biocomatibility study of BOC polymer mesh enriched with HAp and TCP covered by PCL fibres“, 22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 116-117, 2012, 151, 7 pkt.
 • Boguń Maciej, Król Paulina, „Biodegradowalne materiały włókiennicze i polimery do zastosowań medycznych“, XXVIII Seminarium Polskich Kolorystów "Tendencje rozwojowe technologii wykańczalniczych tekstyliów - rok po ITM-ie 2011" Szczyrk, Polska, 26-29.09.2012 r
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibers and nanofibers for medical application“, Biomaterials In Medicine and Veterinary Medicine, Rytro/Polska, 13-16.10.2011 (poster).
 • Brzezińska M., Król Paulina, Boguń Maciej, „Modified precursor polyacrylonitrile fibres for medical applications“,  22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials ) Nr 116-117, 2012, 100
 • Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Nonwoven Structures Design for Vascular Substituts Application“, XV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2012, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 30.03.2012
 • Krucińska Izabella, Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, „Small diameter vascular prosthesis melt electrospinning, Nano-biomaterials“, Modeling and Visualization in Biomechanics, Seminarium CePT, Warszawa/Polska, 6.07.2012 (poster).
 • Król Paulina, „Wet-spun poly(lactic acid) fibres“, XV Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 30.03.2012 r. (referat oraz poster)
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Ciechańska D., Puchalski Michał, Sulak K., „Zmiany strukturalne poli (bursztynianu butylenu adypinianu) pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.
 • Puchalski Michał, Biela T., Krucińska Izabella, „Zmiany strukturalne polilaktydu pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.  

Patenty:

 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Method for Multifunctional Finishing of Textiles of Cellulose or Synthetic Fibres and Blands Thereof,“, Patent Europejski EP 2420614
 • Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba J., Gniotek K., „Patent 383115, Siłownik termiczny“, 26.10.2012
 • Krucińska Izabella, Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Gniotek K., Zięba J., „Patent 383116, Sposób wytwarzania sprężyn przeznaczonych do siłowników termicznych“,
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, „Patent europejski: „System for electrospinning fibers”, (Układ do formowania włókien metodą elektroprzędzenia)“, Patent udzielony 21.11.2012 Bulletin 2012/47, Numer EP 2325 355 B1.
 • Sibiński M., Bielska S., Lisik Z., Krucińska Izabella, Michalak Marina, Bilska Jadwiga, „Patent Nr 211275, „Elektroniczny przetwornik pomiarowy“, 11.05.2012
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Patent nr 211878, nt.: „Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtracyjnych“, Udzielony patent 31.07.2012
 • Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba J., Gniotek K., „Patent Nr 383114 nt.: Siłownik termiczny“, 26.10.2012
 • Idzik Marek, „Patent, Nr 212029, nt.: Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej“, 24.02.2012
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Sposób wielofunkcjonalnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek“, Patent P. 392144, 2012
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Struszczyk Marcin, Kowalska Stanisława, Dobrzyński P., Kowalczuk M., Smola A., Żywicka B., Twarowska-Schmidt K., „Zgłoszenie patentowe PL P401954, 2012, Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości, Opracowane nowe technologie, w tym potwierdzone certyfikatami zgodności“,
 • Krucińska Izabella, Kowalska Stanisława, Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 398139, nt: Materiał medyczny i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie materiału medycznego“, 16.02.2012
 • Krucińska Izabella, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 398860, nt.: Materiał medyczny do rekonstrukcji naczyń krwionośnych, sposób wytwarzania materiału medycznego i zastosowanie materiału medycznego do rekonstrukcji naczyń krwionośnych“, 19.04.2012
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Mikołajczyk T., „Zgłoszenie patentowe, Nr P 399819, nt: Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro“,
 • Krucińska Izabella, Czekalski Jerzy, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 400769, nt: Biodegradowalny sznurek rdzeniowy“, 14.09.2012
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Herczyńska Lucyna, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 400936, nt: Sposób wytwarzania biodegradowalnego kompozytu polimerowo- włóknistego o powierzchni o charakterze hydrofilowym“, 27.09.2012
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Wojciechowska Dorota, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 401751, nt: Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o właściwościach antybakteryjnych“, 26.11.2012
 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Kowalska Stanisława, Komisarczyk Agnieszka, „Zgłoszenie patentowe, Nr PCT/PL2012/000069, nt.: Biodegradowalne materiały włókniste i sposób ich wytwarzania“, 17.08.2012

Inne:

 • Faryś Przemysław Krystian, „Opracowanie merytoryczne wystawy „Blask i szelest arystokracji. Tkaniny i stroje z XVIII wieku“, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, marzec-maj 2012 r.
 • Rutkowski Jacek, „Ramowy Program Rozwojowy dla szkół prowadzących kształcenie na potrzeby sektora przemysłu włókienniczego w województwie łódzkim opracowany w ramach projektu: „Diagnoza szyta na miarę włókiennika”“, Program opracowany pod redakcją Grażyny Tadeusiewicz. Łódź, 2012 - współautor

Postery z konferencji o zasięgu międzynarodowym:

 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Design of Vascular Prostheses by Melt Electrospinning-Structural Characterizations“, J. APPL. POLYM. SCI. 2012, DOI: 10.1002/APP.38818. Lista filadelfijska
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl