logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Lipp-Symonowicz Barbara, Jantas Roman, Połowiński Stefan, Wojciechowska Dorota, Joanna Szumilewicz, „, rozdział 11: Funkcjonalizacja włóknin igłowanych wytwrzanych z włókien PLA“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 167-184
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Funkcjonalizacja metodą plazmy niskotemperaturowej włóknin PLA wytwarzanych techniką „spod filiery“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 185-198
 • Chrzanowski Michał, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, Rutkowski Jacek, Krucińska Izabella, Sztajnowski Sławomir, „rozdział 10: Technologia folii o przeznaczeniu rolniczym z kompozycji polimerowych PLA/PBS“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 150-166
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Chrzanowski Michał, Wrzosek Henryk, Krucińska Izabella, „rozdział 13: Wybarwialność włókien PLA w aspekcie ich budowy wyjściowej oraz jej zmian pod wpływem wstępnej obróbki termicznej“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 199-216
 • Krucińska Izabella, Biela T., Kowalczuk M., Puchalski Michał, „rozdział 2: Charakterystyka surowców biodegradowalnych stosowanych w projekcie“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7,str. 16-27
 • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, „rozdział 5: Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą z roztworu na mokro“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 73-87
 • Krucińska Izabella, Małgorzata Izydorczyk, Danuta Ciechańska, „rozdział 9: Technologia formowania włóknin z poli(bursztynianu butylenowego) metodą „spod filiery” dla celów technicznych“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 130-149

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Jolanta Jóźwicka, Karolina Gzyra-Jagieła, Agnieszka Gutowska, Marcin Henryk Struszczyk, Krzysztof Kostanek, Magdalena Cichecka, Bożena Wilbik-Hałgas, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Danuta Ciechańska, „Accelerated ageing of implantable, ultra-light, knitted medical devices modified by low-temperature plasma treatment. Pt.2. Effect on chemical purity. (Badania procesu przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra-lekkich dzianych wyrobów medycznych zm“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe2014 Vol.22 nr 3(105): s.133-139. IF=0,541 (0,712)
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes“, Spectroscopy Letters Vol. 47 Issue 7, 527-535 (2014)
 • Gutarowska B., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Danielewicz D., Szynkowska M., Konca P., Surma-Ślusarska B., „Application of Silver Nanoparticles for Disinfection of Materials to Protect Historical Objects“, Current Nanoscience 10, 277-286 (2014)
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Puchalski Michał, Dorota Zielińska, Frank Simon, „Application of the layer-by-layer technique for knitted fabrics“, Industria Textila, 2014, vol. 65, nr. 4, 190 – 199, http://www.certex.ro/Certex/IndustriaTextila/Textila%20nr%204_2014%20web.pdf

 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Gutowska A, Pałys B, Ciechańska D., „Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 129-134,
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, T.Mikołajczyk, S.Rabiej, „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, , Journal of Applied Polymer Science 131(9), (2014), art. nr 40223, s. 1-10
 • Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes“, Sensors, 014, 14(9), 16816-16828, IF=2.048 (2.457) Lista filadelfijska
 • Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 349-352, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87. IF=1,757 Lista filadelfijska
 • Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 349-352, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87. IF=1,757
 • Lipp-Symonowicz Barbara, Krysiak Krzysztof, „Effect of Selected Metrological Parameters of Dyed Polyester Textiles on Their UV-barrier Properties“, Fibres and Polymers 2014, Vol.15, No.10,2077-2085, IF=1.113 (1.361) Lista filadelfijska
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Herczyńska Lucyna, Chrzanowski Michał, „Elaboration of small-diameter vascular prostheses- selection of appropriate sterilisation method“, Journal of Applied Polymer  Science, vol. 131, issue 18, september 2014, IF=1,64 (1,635) Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Boguń Maciej, M.Kowalczuk, P.Dobrzyński, „Fabrication of PLGA/Hap and PLGA/PHB/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration“, Autex Research Journal 14(2), (2014), 95-110, IF=0.618   Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Wanda Sikorska, Grazyna Adamus, Piotr Dobrzynski, Marcin Libera, Piotr Rychter, Mariana Cristea, Marek Kowalczuk, „Forensic engineering of advanced polymeric materials – Part II: The effect of the solvent-free non-woven fabrics formation method on the release rate of lactic and glycolic acids from the tin-free poly(lactide-co-glycolide) nonwovens“, Polymer Degradation and Stability 110 (2014) 518-528, IF=2.633 (3.528) Lista filadelfijska
 • Boguń Maciej, A.Morawska-Chochół, P.Domalik-Pyzika, J.Chłopek, B.Szaraniec, J.Sterna, M.Rzewuska, R.Kucharski, P.Mielczarek, „Gentamicin release from biodegradable poly-L-lactide based composites for novel intramedullary nails”, Materials Science & Engineering C“, Materials for Biological Applications 45, (2014), 15-20 doi: 10.1016/j.msec.2014.08.059, IF=2.736 (3.076) Lista filadelfijska
 • Pietrucha Krystyna, M. Zychowicz, M. Podobinska, J.Augustyniak, H. Winiarska, L. Buzanska, „Neuronal and glial progenitors obtained from human iPS cells on 3D modified collagen scaffolds – the tool for the neurodevelopmental and neurotoxicity studies“, Folia Neuropathologica, Volume 52/Number 3, 2014, ISSN 1641-4640  
  IF=1.667 (1.526) Lista filadelfijska
 • Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Żywicka B., „New method for preparation of biodegradable medical materials characterised by highly developed porous structures. (Nowa metoda wytwarzania biodegradowalnych materiałów medycznych charakteryzujących się wysokorozwiniętą strukturą porowatą“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. 2014 Vol.22 nr 4 s.122-130. IF=0,541 (0,712) Lista filadelfijska
 • Gutarowska B., Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Połowiński Stefan, Krucińska Izabella,  Justyna Skóra, Katarzyna Pielach-Przybylska, „PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces“, Textile Research Journal. (1-12) DOI: 10.1177/0040517514559581, IF=1.332 (1.639) Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Printed Textiles with Chemical Sensor Properties“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 68-72, IF=0,541 (0,712) Lista filadelfijska
 • Pietrucha Krystyna, „Processes of Gamma Radiolysis of Soluble Collagen in the Aspect of the Scaffolds Preparation“, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, IFMBE Proceedings Vol. 41, 1622 - 1625. DOI:10.1007/978-3-319-00846-2_400. © Springer International Publishing Switzerland 2014.
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Small diameter tubular structure design using solvent-free textile techniques“, Journal of Applied Polymer Science, Volume 131, Issue 8, April 15, 2014, IF=1,64 (1,635)DOI: 10.1002/app.40147
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Skrzetuska Ewa, Boguń Maciej, Wojtasik, K., Sieradzka, M. and Rabiej, S., „Sodium Alginate Fibers Containing Nanosilver“, Advances in Polymer Technology, 30 JUL 2014 | DOI: 10.1002/adv.21450, IF=2.147 (1.841) Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, Danuta Ciechańska, Janusz Kazimierczak, Arkadiusz Bloda, „Sound-absorbing green composites based on cellulose ultra-short/ultra-fine fibers“, Textile Research Journal, 2014, DOI: 10.1177/0040517514553873, IF=1.332 (1.639) Lista filadelfijska
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Krucińska Izabella, Nowak I., „Textile vee antena made with PVD process“, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 2014 Vol.46 nr 2 s.361-365. IF= 0.737 Lista filadelfijska
 • Pietrucha Krystyna, J. Szymański, J. Drobnik, „The behavior of embryonic neural cells within the 3D micro-structured collagen-based scaffolds“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 549-552, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_137. IF=1,757
 • Kardas I., Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Wojciechowska Dorota, „The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties“, Autex Research Journal. Volume 14, Issue 3, Pages 179–186,
  IF=0.618 Lista filadelfijska
 • Struszczyk Marcin, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Litwa P., Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „The surface modification of ballistic textiles using plasma-assisted chemical vapor deposition (PACVD)“, Textile Research Journal 84 (19) 2085–2093 (2014)  

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Machnowski Waldemar, Łapczyńska M., Kwiecień Ł., „Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości pożarowe trudnopalnych wyrobów tekstylnych“, Materiały Budowlane 10, 41-44 (2014)

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose a a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological MBEC2014 September 7-11, Dubrovnik, Croatia. Abstract Book T5&9-P10.
 • Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Sztajnowski Sławomir, „Effectiveness of textiles disinfection with silver nanoparticles and gamma irradiation methods“, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Łódź, September 3-5, 2014, Abstract Book; ISBN 978-83-63929-24-4
 • Miklas M., Struszczyk Marcin, Łandwijt M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Impact of accelerated ageing process on the ballistic products“, International Conference IITAS 2014, Antalya, Turcja (2014)
 • Drobnik J., Pietrucha Krystyna, „Some collagen scaffolds in neural tissue engineering“, 1st MBE (Matrix Biology Europe) Conference (XXIVth FECTS meeting) 21-24 June 2014, Rotterdam, The Netherlands. WWW.MBE2014.EU Abstract Book p. 157.
 • Pietrucha Krystyna, J. Szymański, J. Drobnik., „The behavior of embryonic neural cells within the 3D micro-structured collagen-based scaffolds“, 6th European Conference Of the International Federation for Medical and Biological MBEC2014 September 7-11, Dubrovnik, Croatia. Abstract Book T5&9-P1
 • Pietrucha Krystyna, M. Podobinska, M. Piatek, A. Kumar, A. Lipkowski, J. Sypecka, H. Kozlowska, M. Wielgos, L. Buzanska, A. Sarnowska, „The influence of domain shape on differentiation of Wharton jelly derived Mesenchymal Stem Cells (WJ-MSC) and human umbilical cord blood derived Neural Stem Cells (HUCB-NSC)“,  2014, 5 th International Congress on Stem Cells and Tissue Formation, July 8-11, 2014 Dresden, Germany
 • Pietrucha Krystyna, J. Augustyniak, M. Zychowicz, H. Winiarska, L. Buzanska, „The role of oxygen tension in the developmental stage dependent response of HUCB-NSC to MeHgCl treatment“, The 18th International Congress on In Vitro Toxicology ESTIV2014, June 10-13 2014 Egmond aan Zee The Netherlands, Abstract Book P 3.10, p. 124

Patenty:

 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, „1. Patent EU 13729821.2-1455. Medical material for reconstruction of blood vessels, the method of its production and use of blood vessels“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka, Orlikowski Wiktor, Krzyżanowski Jacek, Łysiak Jacek, Brycki Bogumił, Gutarowska Beata, „1. Patent. Polska nr P.215651. „Elektretowa włóknina pneumotermiczna”“, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska, Filter-Service Sp. z o. o., Zgierz, Polska, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 31.01.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Michalak Marina, Frydrysiak Michał, Zięba Janusz, Gniotek Krzysztof, „2. Patent. Polska nr P.385833. „Wyrób odzieży do masażu ciała”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublikowane: 26.05.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Hausman Sławomir, Januszkiewicz Łukasz, „3. Patent. Polska nr P.408711. „Tekstylny czujnik do monitorowania częstotliwości oddechu”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublik.: 30.06.2014
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „5. Patent. Polska nr P-391138. „Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane 16.07.2014 r.
 • Draczyński Zbigniew, Szosland Lidia, Janowska Grażyna, Siewierska Joanna, „6. Patent. Polska nr P.400256. „Sposób otrzymywania rozpuszczalnych estrów chityny”“, Politechnika Łódzka, Tricomed S.A., Łódź, Polska. Opublikowane: 17.02.2014
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, „7. Patent. Polska nr P.389959. „Sposób wytwarzania sensorycznych, elektroprzewodzących włókien ze stopu polimeru”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublikowane: 05.06.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, „7. Patent. Polska nr P.409183. „Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz sposób wytwarzania tego kompozytu”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 14.08.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Patent. Polska nr P.391136. „Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”,“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublik.: 16.07.2014 
 • Struszczyk Marcin, Miklas M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Łandwijt M., Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, Sztajnowski Sławomir, Wrzosek Henryk, „Sposób polepszenia własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych“, Patent PL 226 333 B1 (2017)

Inne:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl