logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

  • Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Justyna Augustyniak, Martyna Podobinska, Leonora Buzanska., „Incorporation of the Chondroitin Sulfate into Collagen Scaffolds to Create a Biomimetic Niche with Neurally Committed Human Induced Pluripotent Stem Cells”“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Pietrucha Krystyna, L. Buzanska, M. Zychowicz,  JL. Gerardo Nava, M. Podobinska, H. Winarska, G. Brook., „„Biomimetic interrelation between collagen scaffold seeded with iPS-derived neural stem cells and organotypic root ganglion and spinal cord slices”“, Stem Cell Innovation, 24-27 June 2015, Stockholm, Sweden.
  • Pietrucha Krystyna, L. Buzanska, M. Zychowicz, JL. Gerardo Nava, M. Podobinska, H. Winarska, G. Brook., „Biomimetic interrelation between collagen scaffold seeded with iPS-derived neural stem cells and organotypic root ganglion and spinal cord slices“, Stem Cell Innovation, 24-27 June 2015, Stockholm, Sweden.
  • Pietrucha Krystyna, Podobińska Martyna, Piątek M., Kumar A., Sarnowska A., Buzanska L, „Fate decisions of WJ-MSC and HUCB-NSC in 3D microenvironment: Influence of different types of biological scaffolds.“, 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine. July 27-29, 2015 Rome, Italy.
  • Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Justyna Augustyniak, Martyna Podobinska, Leonora Buzanska, „Hybrid Scaffolds of Collagen Modified by Dialdehyde Cellulose with iPS-Derived Neural Precursor Cells”“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
  • Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Jose Luis Gerardo Nava, Hanna Winiarska, Martyna Podobińska, Gary Brook, Leonora Bużańska., „iPS-Derived Neural Cells in a 3D Collagen Scaffold as a Tool for Investigating Interrelations Between Biomaterials and Nerve Tissue.“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB, 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
  • Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Jose Luis Gerardo Nava, Hanna Winiarska, Martyna Podobińska, Gary Brook, and Leonora Bużańska , „Reciprocal interactions between iPS-derived neural cell-seeded modified collagen scaffolds and nerve tissue“, 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine. July 27-29, 2015 Rome, Italy.
  • Pietrucha Krystyna, Leonora Buzanska, Marzena Zychowicz, Martyna Podobinska,Jose Luis Gerardo Nava, Gary Brook., „The “Micro” and “Macro”- Scale Approach in Building Up Neural Stem Cell Microenvironments for Developmental and Toxicity Studies.“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl