logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Krucińska Izabella, Zimniewska M., „The role of apparels base of natural fibres in human physiology and healthy being“, w książce: NATURAL FIBRES, PROPERTIES, MECHANICAL BEHAVIOR, FUNCTIONALIZATION AND APPLICATION; Nova Science Pub Inc, ISBN-10: 1536120715, ISBN-13: 978-1536120714 (2017)
 • Stawski Dawid, „Thermogravimetric Analysis of Sponge Chitins in Thermooxidative Conditions“, Chapter in monography: Extreme Biomimetics, editor: Hermann Ehrlich, Springer International Publishing, print ISBN 978-3-319-45338-5, online ISBN 978-3-319-45340-8 (2017)

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Sztajnowski Sławomir, Puchalski Michał, Miklas M., Krucińska Izabella, „Structural changes in the PACVD-modified para-aramid, ballistic textiles during the accelerated ageing.“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 1(121) 36–41 (2017)
 • Michalak Marina, Krucińska Izabella, „A smart textile fabric with two-way action“, Textile Research Journal; 88(18), 2044-2054, doi: 10.1177/0040517517715086 (2017)
 • Alvarez J., Lipp-Symonowicz Barbara, „Concept evaluation of predicting UPF values for artificial cellulose fabrics by varying the optical brightener chemical structure applied“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe; 25, 2(122): 100-105. doi: 10.5604/12303666.1228178 (2017)
 • Drobnik J., Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Sporny S., Szczepanowska A., Ciosek J., „Effects of electrospun scaffolds of di-O-butyrylchitin and poly (ε-Caprolactone) on wound healing“, Canadian Journal of Surgery; 60(3), 162-171 doi: 10.1503/cjs.010116 (2017)
 • Bartkowiak Grażyna, Frydrych I., Komisarczyk Agnieszka, Greszta A., „Fabric selection for the reference clothing destined for ergonomics test of protective clothing—sensorial comfort point of view“, Autex Research Journal; 17(4), 303-312, doi: 10.1515/aut-2016-0033 (2017)
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Szparaga Grzegorz, Chaberska A., Kolesińska B., Komisarczyk Agnieszka, Boguń Maciej, „Fabrication of pure electrospun materials from hyaluronic acid“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 25,3 (123), 45-52 (2017)
 • Puchalski Michał, Kwolek Sylwia, Szparaga Grzegorz, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Investigation of the influence of PLA molecular structure on the crystalline forms (α’ and α) and mechanical properties of wet spinning fibres“, Polymers 9(1), 18; doi: 10.3390/polym9010018 (2017)                                              
 • Pietrzak K., Puchalski Michał, Otlewska A., Wrzosek Henryk, Guiamet P., Piotrowska M., Gutarowska B., „Microbial diversity of pre-Columbian archaeological textiles and the effect of silver nanoparticles misting disinfection“, Journal of Cultural Heritage 23 138–147, doi: 10.1016/j.culher.2016.07.007 (2017)
 • Maqsood Hafiz Shahzad , Bashir Uzma, Wiener Jakub , Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Militky J., „Ozone treatment of jute fibers“, Cellulose 24; 1543–155 doi: 10.1007/s10570-016-1164-y (2017)
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „The study of knitted fabric thermal insulation using thermography and finite volume method“, Textile Research Journal  87(6) 643–656 doi: 10.1177/0040517516635999 (2017)

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Idzik Marek, „Analiza warunków środowiska pracy (ciśnienie akustyczne) maszyn przędzalniczych“, Przegląd Włókienniczy nr 2 (2017)
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl